Previous Entry Share Next Entry
Про Полкана
g_abizyanov
 Мнє тут часто говорят шо твітер - це новий способ общєнія. Не знаю шо казать по єтому поводу, но у нас с бабой всєгда було трошки другоє общеніе. Разок по головє жахнуть чимось тяжолим - і любую інфєкцію, як умствєнную так і фізічєскую, снімає аж бегом. А ви тут про якийсь твітер мєні кажете.

Толік казав шо там якєсь ограніченіє і много буков пісать неможна. То шо ж це за такий тупий сервіс, коли він не може маї букви обработать? Я звик медлєнно і падробно все гаваріть, шоб доходіло до каждого ідіота, тому мєні явно замало тих букв. От буває собака насре прямо на підлозі, то я його сапогом під сраку та потім лєкцію читаю про тє шо тролінг у хаті надо прєкращать бо буде больно. І шо, я должєн йому говоріть "Полкан сука не срать підлозі тчк"?

Да, но твітер Толік мєні открив, так шо я туди можє тоже щось буду струячить. Ось він - http://twitter.com/g_abizyanov


?

Log in

No account? Create an account